Vrijdag 2 maart

Vrijdag 2 maart was een iets andere schooldag dan gewoonlijk.

Onze leerlingen verlieten de school om kennis op te doen buiten de schoolmuren.

De eerstejaars trokken naar Antwerpen en dit in het kader van de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en MAVO.

De leerlingen bezochten tijdens de uitstap de historische binnenstad en het MAS. In het MAS kregen de leerlingen een interactieve rondleiding met een gids. In de binnenstad namen de leerlingen deel aan een oriëntatietocht in kleine groepjes.

De tweedejaars trokken naar Technopolis. Tal van wetenschappelijke experimenten en de wetenschapsshow waren een leerrijke aanvulling voor de vakken natuurwetenschappen en wetenschappelijk werk.

Wie dacht dat de school vrijdag 2 maart ‘leeg’ was, heeft het fout. De leerlingen van de KOHa-basisscholen kwamen op bezoek! Meer bepaald de leerlingen die volgend schooljaar de stap naar het secundair onderwijs zetten. Zij mochten proeven van lessen techniek, Latijn, natuurwetenschappen, STEM, STV en handel om zo een idee te krijgen waarvoor deze nieuwe vakken staan.

Ook al probeerde het weer spelbreker te spelen toch hebben alle leerlingen een fijne dag beleefd!