Coronacrisis: update

Beste ouder/begeleider
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen en examens worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

De school voorziet opvang en vraagt hiervoor in te schrijven bij voorkeur via Forms. Eventueel kan dit ook via e-mail of telefoon. Hierover ontvangt u een extra mail met instructies en met de link naar Forms.

Wat betreft de gemiste leerstof geven we mee dat alle leerplandoelen aan bod moeten komen ondanks de verloren lestijd. Daarom voorzien we de komende weken taken en opdrachten die de leerlingen zelfstandig kunnen verwerken. Dit is niet vrijblijvend. De leerling en u ontvangen hierover meer info via mail en via de agenda van Schoolware.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je telefonisch contact op met de huisarts. Bij de minste twijfel moet je kind thuisblijven.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders