Digitaal inschrijven

Vanaf 20 april om 8u zal er digitaal kunnen ingeschreven worden voor 1A.
De link zal vanaf dat moment beschikbaar zijn op onze website.