Belangrijke info betreffende het afstandsonderwijs!

Beste ouder

Beste begeleider

 

U zal misschien al van uw kind gehoord hebben dat kinderen die afwezig zijn in de klas van uw kind de lessen online kunnen blijven volgen. Het gaat hier om afstandsonderwijs. Vooraleer we afstandsonderwijs opstarten, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

  • De leerling zal minstens 1 week afwezig zijn (bv. 10 dagen quarantaine na hoogrisicocontact).
  • De leerling is niet ziek en kan de lessen volgen.
  • De afwezigheid wordt gestaafd met een doktersattest.

Voor alle duidelijkheid: afstandsonderwijs betekent dus niet automatisch dat iemand positief is!

Wanneer er in de klas van uw kind een leerling positief heeft getest op COVID-19, dan zal u een mail krijgen van de school met een brief van het CLB. Het CLB voert dan een contactonderzoek uit en bepaalt welke leerlingen in quarantaine moeten gaan na een hoogrisicocontact. Onderstaand fragment legt het verschil uit tussen laagrisico en hoogrisico. We volgen hier nauwgezet de voorschriften van onderwijsvlaanderen.be.