Corona

 

Handhygiëne
 • We blijven inzetten op handhygiëne om verspreiding via contact te vermijden.
 • Leerlingen worden gevraagd om de handen te ontsmetten bij het aankomen op school en bij het binnengaan en verlaten van de klaslokalen.
 • Extra lavabo’s staan nog steeds op de speelplaats.
1.5 m afstand
 • We blijven maximaal inzetten op het houden van afstand om verspreiding via druppels te vermijden.
Mond- en neusbescherming
 • Voor iedereen is het gebruik van mond- en neusbescherming verplicht. Zo bescherm je niet alleen jezelf maar ook de anderen.
 • Dit masker moet de mond en de neus bedekken.
 • Leerlingen brengen hun eigen mondmasker (en een aantal reserve) mee naar school.
 • Elke leerling brengt voldoende papieren zakdoekjes mee.
 • Je draagt dit mondmasker ook in de omgeving van de school. (100m)
Ventilatie
 • De lokalen en de gebouwen worden constant geventileerd.

Een extra trui of een grote sjaal is zeker toegelaten. Jassen hangen in de gang.

High touch-oppervlakken
 • Deurkrukken, klavieren, werkvlakken … worden geregeld ontsmet.
 • Veelgebruikte deuren blijven openstaan.
 • In alle lokalen zijn ontsmettingsmiddelen voorzien. Leerlingen kunnen verzocht worden om hun werkplek te reinigen met de beschikbare producten.
Maaltijden zoveel mogelijk thuis
 • Gelieve in de mate van het mogelijke naar huis te gaan voor de lunch. Ook hier blijven we zo lang mogelijk buiten eten.
 • De waterautomaat wordt uitgeschakeld.
 • Leerlingen brengen zelf een drinkbus met water mee naar school. Frisdranken zijn niet toegestaan.
Toegang tot de school
 • Enkel leerlingen en personeel hebben toegang tot de school.
 • Derden worden niet toegelaten, tenzij in uitzonderlijke gevallen en na telefonische afspraak.
Schoolomgeving
 • Samenscholingsverbod. Het is ten strengste verboden om voor en na de lesdag samen te scholen. Kom dus stipt op tijd en spreek niet vroeger dan nodig af met vrienden.
 • Afspreken voor of na school is ook verboden. Ook in de buurt van de school of in de omliggende wijk, op de markt, in de Kerkstraat, zijn samenscholingen verboden.

Afwezigheden

 Gelieve ons steeds correct op de hoogte te brengen van een (langdurige) afwezigheid. Mevrouw Ella Lutin-Smet (hhi_secretariaat@kohamme.be ) volgt deze dossiers op.

Leerlingen met ziektesymptomen (hoest, koorts, keelpijn …) blijven thuis. Leerlingen met ziektesymptomen op school worden afgezonderd in een quarantainelokaal. Een ouder/begeleider komt de leerling onmiddellijk ophalen en gaat met de leerling naar de dokter.

Afstandsonderwijs wordt enkel opgestart in geval van quarantaine na een hoogrisicocontact. Wanneer een leerling ziek is, wordt er geen afstandsonderwijs opgestart.

Leerlingen die terugkeren van een reis uit een land in rode zone of waarvan een gezinslid reisde naar een land in rode zone worden uitdrukkelijk gevraagd NIET naar school te komen. Gelieve de school correct in te lichten.