Beschikbaarheid internet/computer

Beste leerling
Beste ouder/begeleider

In de huidige situatie moeten de leerlingen veel opdrachten/taken maken op de computer en is een stabiele internetverbinding noodzakelijk.
Mochten onze leerlingen de taken/opdrachten niet kunnen uitvoeren zoals gevraagd, bij gebrek aan computer of internetverbinding, neem dan contact op met de school op het nummer 052 47 24 81. We zijn bereikbaar van 08.15 tot 16.00 uur (op woensdag van 08.15 tot 12.00 uur).
We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet

Rita Peeters
Directeur

Inschrijvingsmomenten uitgesteld

De geplande inschrijvingsmomenten op 17 en 30 maart worden verplaatst naar een latere avond. Data worden later meegedeeld.

Opschorting van de lessen tot en met 3 april

Onze school is enkel toegankelijk voor personeel en leerlingen. Wij raden ouders aan om hun kinderen thuis te houden. Opvang is er voor leerlingen wiens ouders niet in de mogelijkheid zijn hun kinderen op te (laten) vangen.

Er kan niet ingeschreven worden voor het schooljaar 20-21 tot en met 3 april. Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden.

Coronacrisis: update

Beste ouder/begeleider
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen en examens worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

De school voorziet opvang en vraagt hiervoor in te schrijven bij voorkeur via Forms. Eventueel kan dit ook via e-mail of telefoon. Hierover ontvangt u een extra mail met instructies en met de link naar Forms.

Wat betreft de gemiste leerstof geven we mee dat alle leerplandoelen aan bod moeten komen ondanks de verloren lestijd. Daarom voorzien we de komende weken taken en opdrachten die de leerlingen zelfstandig kunnen verwerken. Dit is niet vrijblijvend. De leerling en u ontvangen hierover meer info via mail en via de agenda van Schoolware.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je telefonisch contact op met de huisarts. Bij de minste twijfel moet je kind thuisblijven.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Lessen morgen gaan gewoon door

Beste ouders en leerlingen, nav de persconferentie willen wij u graag melden dat morgen de school open is en de lessen/examens zullen doorgaan. In de loop van de dag zullen wij u op de hoogte houden van de regeling voor komende weken. Gelieve uw mail regelmatig te checken. Ook via FB en Instagram zullen wij de informatie regelmatig updaten.

Stormweer

Beste ouder/begeleider

Bij deze meld ik u dat de school morgen geopend zal zijn, ondanks het stormachtige weer. Ik raad u aan om de leerlingen indien mogelijk met de wagen naar school te brengen. Lukt dit niet, dan heb ik er begrip voor dat u het gevaar te hoog inschat en dat u uw zoon of dochter pas later naar school laat vertrekken.

Ik reken er in elk geval op dat alle leerlingen de inspanning doen om naar school te komen zodra de wind voldoende is gaan liggen. Volgens de laatste berichten zou dit het geval zijn vanaf ongeveer 8.00 uur.

Voor elke afwezigheid verwachten we een melding via mail of telefoon.

 

Met vriendelijke groeten

Rita Peeters
Directeur KOHa Heilig Hart

Opendeurnocturne

Op vrijdag 6 maart 2020 organiseert KOHa Heilig Hart een opendeurnocturne
over de stap naar het gemoderniseerd secundair onderwijs.

 • INFOMOMENT 1
  18.00 u. algemene info over KOHa Heilig Hart door de directie
  18.45 u. – 19.10 u. specifieke info per focus (sessie 1)
  19.15 u. – 19.45 u. specifieke info per focus (sessie 2)
 • INFOMOMENT 2
  20.00 u. algemene info over KOHa Heilig Hart door de directie
  20.45 u. – 21.10 u. specifieke info per focus (sessie 1)
  21.15 u. – 21.45 u. specifieke info per focus (sessie 2)

De inschrijvingen voor de opendeurnocturne is afgesloten.
U bent vanavond uiteraard nog steeds welkom vanaf 18u.
De infosessies zijn nog niet volzet, u kan nog altijd vrijblijvend aansluiten!

Inschrijvingen 20-21

Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is 2020 een bijzonder jaar. Een van die belangrijke momenten is de stap naar het secundair onderwijs.

Infomoment:

 • vrijdag 6 maart vanaf 18u: opendeurnocturne KOHa Heilig Hart met mogelijkheid tot inschrijven.

Inschrijvingen:

 • Voorrangsperiode: van 3 februari t.e.m. 21 februari: tijdens deze periode kunnen/mogen leerlingen ingeschreven worden die broers of zussen op onze school hebben. Ook leerlingen wiens ouders werken op onze school.
 • Voorrangsperiode: van 2 maart t.e.m. 16 maart: tijdens deze periode mogen indicator* en niet-indicatorleerlingen ingeschreven worden.
 • Vrije inschrijvingen vanaf 17 maart met mogelijkheid tot inschrijving van 17u-19u.
 • Maandag 30 maart mogelijkheid tot inschrijving van 17u-19u.

* Indicatorleerling: Leerling die vorig jaar een schooltoelage ontving en/of moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of 6e jaar bso.

 

 

Fietscontrole

Vandaag werden op school, in samenwerking met de politie, alle fietsen gecontroleerd.
Een dikke proficiat aan alle leerlingen die in orde waren!
Toch moeten we jammer genoeg vaststellen dat bij de 250 gecontroleerde fietsen:

 • 32 voorlichten defect zijn
 • 38 achterlichten defect zijn
 • 35 fietsen geen reflectoren op de wielen hebben

Bijna 20 procent van onze fietsers is dus niet voldoende zichtbaar op de weg van huis naar school en omgekeerd!

Met de wintermaanden in het vooruitzicht willen we toch op het hart drukken dat zichtbaarheid in het verkeer enorm belangrijk is!
Zorg er dus voor dat je fiets in orde is!

Handige links