Behaalde je nog geen getuigschrift in de lagere school of verliep je traject zeer moeilijk? Dan zetten wij je op weg in onze horizonklas. Ons horizonteam neemt jullie mee op pad richting dat getuigschrift. Een warm nest waarin elke leerling op eigen tempo en heel individuele opvolging groeit naar de beste versie van zichzelf. In het tweede jaar groeien we met je mee richting meer zelfstandigheid en kijken we ook naar wat de toekomstmogelijkheden zijn.

Een eigen klaslokaal  (rust & structuur)

Starten in de 1 H-klas leunt dicht aan bij de vertrouwde omgeving van de lagere school. Je vertoeft in een eigen klaslokaal. Bij het lokaal is er een instructieruimte. In deze ruimte krijg je individueel uitleg of maak je een toets/taak. Er is ook een lokaal waar er ruimte kan gemaakt worden voor klasgesprekken, klassikale leer -en leesmomenten, individuele coaching voor leren en leven. Voor een aantal vakken zoals artistieke vorming, lichamelijke opvoeding en techniek krijg je les in een vaklokaal. Ook in 2H zetten we dit principe voort.

Clustering van algemene vakken – onderwijs op maat (structuur & motivatie & transparant)

De algemene vakken Engels, Frans, maatschappelijke vorming, Nederlands, natuurwetenschappen en wiskunde worden geclusterd. Die algemene vakken worden niet meer los van elkaar gegeven. Dit pakket van 17 uren werk je op je eigen tempo af.

Hierbij word je (individueel) begeleid door een vast team van drie of vier leerkrachten. Omdat de leerkrachten zo veel voor de klas staan, ontstaat er ook een hechte band tussen leraren en leerlingen, en tussen de leraren en de ouders. Ook in 2H werken we op deze manier verder.

Leerlingen plannen zelf en ontdekken hun talenten (rust en motivatie)

Op maandag en dinsdag krijg je nieuwe leerstof aangeboden in korte instructiemomenten, vaak gevolgd door een instaptoets. Je schaalt jezelf in of de leerkracht helpt je hierbij: beheers je de leerstof nog helemaal niet (kiezel), een beetje (kei) of in hoge mate (rots)? Je krijgt een planning met de leerstof die je die week moet verwerken. Je bepaalt je eigen tempo en ook wanneer je aan welke opdrachten werkt. Op het einde van de week moet de planning afgewerkt zijn. Je hebt vaste toetsmomenten, zo kom je nooit voor verrassingen te staan. We beginnen en eindigen de week steeds met een klasmoment. Hier besteden we zeker aandacht aan je sociale vaardigheden, computervaardigheden en geven we je ook tips rond leren leren en leren kiezen.

Flex (motivatie en toekomstgericht)

Naast de gewone lessen zijn er ook drie uren praktische focus, aan de hand van een doorschuifsysteem maak je kennis met 3 focussen.

Bij economie en organisatie maak je kennis met de ondernemer in jou en leer je ook verstandig omgaan met geld. Bij zorg en welzijn ga je heel praktisch aan de slag rond een gezonde levensstijl. Bij mode en creatie kan je je creatieve zelf ontdekken.

In het tweede jaar krijg je op onze school de combinatie van 2 basisopties: Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn. Deze bereiden je voor op de tweede graad in KOHa Sint-Jozef.

Projectweken (structuur & toekomstgericht)

In onze horizonklas krijgen we nog geen examens. Deze periode besteden we aandacht aan lesdoorbrekende projecten waarin creativiteit, groepsbinding en beroepenverkenning centraal staan.

Nauw overleg met de ouders (transparant & toekomstgericht)

Het team van leerkrachten geeft regelmatig feedback aan de ouders.