Studieaanbod

VERNIEUWD aanbod 2021-2022

Bekijk hier de folder

Eerste jaar

Structuur van het eerste jaar

In het eerste jaar krijgt elke leerling 32/33 uur les. Deze 32/33 uur zijn opgebouwd uit 27 uur algemene vorming, 4 uur differentiatiepakket en 1 contactuur.

In de 27 uur algemene vorming leggen we stevige fundamenten voor de rest van je schoolloopbaan. Je ontdekt er ook wat je mogelijkheden zijn.

In de 4 uur keuzepakketten kan je als leerling kiezen voor een pakket waarin jouw talent en jouw interesses aan bod komen.

In onze school kan je kiezen uit 5 verschillende focussen.

Hoe maak je de juiste keuze?

1A**

KEUZE 1: Wat wil je ontdekken? Wat wil je leren? Wat past bij mij?

FOCUS OP

(Klik op de naam van de richting om het voorstellingsfilmpje te bekijken)

ECONOMIE & ORGANISATIE

LATIJN (+1u) *

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

MODERNE TALEN

STEM

KEUZE 2: Wat heb je nodig?

BASIS PLUS
Doel: je kan de basisdoelen uit het leerplan realiseren.

Je hebt wat meer tijd nodig heeft om de leerstof te verwerken.

Je hebt meer nood heeft aan herhaling en extra oefeningen.

Doel: Je kan naast de basisdoelen ook aangeboden verdiepingsdoelen realiseren.

Je kan vlot en zelfstandig leerstof verwerken en je hebt extra uitdaging nodig.

Abstracter denken en theorie vormt geen probleem voor jou.

Het tempo ligt duidelijk hoger.

*Latijn kan enkel in de PLUS    ** Bij te weinig interesse zal worden bekeken of het haalbaar is om een  FOCUS al dan niet te starten op 1/09.

1B

Wanneer je start in 1B proberen we de overgang van het lager naar de secundaire school zo vertrouwd mogelijk te houden.

Naast het pakket algemene vorming bieden we een differentiatiepakket aan. Daarin leggen we een praktische focus op 3 verschillende domeinen. Per trimester wordt er een praktische focus afgewerkt.

Het extra uurtje sociale vaardigheden geeft ruimte om dieper in te gaan op de thema’s waarrond wordt gewerkt tijdens het contactuur.

Alle leerlingen van het eerste leerjaar krijgen tot slot 1 contactuur per week. Samen met de
klassenleraar wordt tijd gemaakt voor klasvorming, leren leren, sociale vaardigheden …

Bekijk hier de voorstelling van 1B

Tweede jaar


Klik op één van onderstaande links om een voorstelling van een bepaalde basisoptie in het 2e jaar te bekijken.