Op donderdag 28 september hebben wij onze pedagogische studiedag.
De leerlingen hebben deze dag een vrije dag.

Categorieën: Mededeling